از نگاه مشتری

دیدگاه مایکل به کیفیت خدماتی که در طول روز خریداری میکند:

دیدگاه مایکل به کیفیت خدماتی که در طول روز خریداری میکند:

مایکل مانرو، دانشجوی سال آخر بازرگانی، پس از صرف صبحانه، برای اطلاع از پیش بینی وضع هوا تلویزیون را روشن کرد. وضع هوا بارانی پیش بینی شده بود، بنابراین او قبل از ترک آپارتمانش، چترش را برداشت و برای رفتن به دانشگاه به سمت ایستگاه اتوبوس رفت. در راه، نامه ای در صندوق پست انداخت. اتوبوس طبق برنامه ی زمانی رسید. راننده ی همیشگی بود که مایکل را شناخت و در حالی که او بلیط خود را نشان می داد، راننده با او احوالپرسی گرمی کرد. اتوبوس کاملا پر بود از دانش آموزان و کارکنان ادارات، درنتیجه او مجبور شد بایستد. ادامه خواندن “از نگاه مشتری”

بهترین روش تبلیغات چیست؟

امروزه اولين اقدام هر صاحب كسب و كاري براي جلب نظر مشتريان و وادارساختن آنها به ‏خريد، تبليغات است. اما با وجود اينكه تبليغات يكي از نافذترين عناصر جامعه امروزي در ‏وادارساختن مشتريان به خريد و استفاده از خدمات ارائه شده است، اما تمام راه نيست.‏
امروزه، مشتريان براي اينكه اقدام به خريد نمايند به دنبال دريافت اطلاعات بيشتر و كامل ‏تري از آن خدمت هستند تا بتوانند طي يك مقايسه ي كامل و همه جانبه بهترين و مناسب ‏ترين گزينه را انتخاب نموده و سپس اقدام به خريد نمايند. بنابراين توضيح درباره محصول و ‏آموزش مشتريانِ آتي در مورد خدمات ارائه شده بسيار لازم و ضروري است.‏

ادامه خواندن “بهترین روش تبلیغات چیست؟”